Kontakt

Kontakt

fakturačné údaje

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2416/T

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK47 0200 0000 0019 8078 2654
IČO: 34 150 544
DIČ: 2020389833
IČ DPH: SK2020389833
adresa
HABIT, s.r.o.
Nálepkova 14
921 01 Piešťany
telefón: +421 33 7742701
fax: + 421 41 2399095
hotline: 0905 267 602
e-mail: habit@habit.sk