Spoločnosť Habit s.r.o. zmluvne zastupuje nemeckú spoločnosť ORDAT GmbH, Giessen na Slovensku a v Českej republike ohľadne distribúcie, implementácie a podpory podnikového informačného sytému FOSS.
IS FOSS je integrovaný, modulárny štandardný podnikový IS vyvinutý firmou ORDAT Giessen. Je orčený pre stredné a väčšie podniky. IS FOSS je vytvorený na báze architektúry Client/Server.Štruktúra API (Application Programming Interface) umožňuje úspešné nasadenie IS FOSS s rôznymi operačnými systémami (HP-UX, HP 3000 MPEiX, IBM AIX) a s rôznymi databázovými nástrojmi (Oracle, Image, Allbase, ...). Nezávislosť na operačnom systéme a databázovom nástroji zvyšuje jeho flexibilitu a poskytuje zákazníkovi vúčšiu možnosť výberu HW a SW platformy.
IS FOSS poskytuje v triede komplex-ných podnikových IS veľmi priaznivý pomer cena/(funkčnosť a vý-kon). Je vhodný pre sériovú, pásovú, zákazkovú aj skupinovú výrobu. Má vlastné GUI (Graphic Users Interface) rozhranie. 
V súčasnosti je IS FOSS nasadený u viac ako 200 zákazníkov po celom svete. Na Slovensku je to napríklad v podniku Slovakofarma Hlohovec, v Českej republike napr. STV Vsetín a Hettich Žďár nad Sázavou.
Ťažiskoví zákazníci IS FOSS sú výrobcovia z nasledujúcicj odvetví: zlievárne, výroba potrubí, výroba lisovaných súčastí, výťažkov, lisov, gumárenský priemysel, výroba plastov, nábytku, elektrotechnika, elektro-nika, lekárska technika, výroba strojov, a iných zariadení, výroba a dodávka automobilov, farmaceutický a chemický priemysel, potravinársky priemysel, výroba nápojov a pivovary. 
V prípade záujmu dohodneme referenčnú návštevu v podniku so zameraním podobným Vášmu.